Wczytuję dane...
Zwroty reklamacje, gwarancja

Zwroty

Termin, w którym może odstąpić od umowy klient sklepu Zoologicus, wynosi 10 dni i rozpoczyna swój bieg z chwilą dostarczenia zakupionego towaru.  Zwroty zgłoszone po tym terminie nie bedą przyjmowane.

O zwrocie należy powiadomić pisemnie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres sklep@zoologicus.pl

Zwrotom podlegają tylko produkty które nie mają śladów widocznego użytkowania.
Zwrotom nie podlegają otwarte po dostarczeniu opakowania zawierające karmę oraz preparaty.
Reklamacja
  • Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
  • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
  • Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Zoologicus, ul. Osiedle Zalesie 44, 73-108 Kobylanka, na adres poczty elektronicznej: dog@zoologicus.pl, numer telefonu 504463575.
  • Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
  • Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
  • W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.
Gwarancja
1. Towary mogą posiadać gwarancję producenta, Sprzedawcy lub importera.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru